Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất -xuất nhập khẩu Ánh Lửa Việt tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình

Đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất -xuất nhập khẩu Ánh Lửa Việt tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình

25/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Cục thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số 2216/BQLKKT-QLDN ngày 11/12/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế về ý kiến với nội dung đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất -xuất nhập khẩu Ánh Lửa Việt tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình

Tả về: Công văn trả lời của Cục thuế tỉnh An Giang 

các tin khác