Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang triển khai giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

An Giang triển khai giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

01/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại Công văn số 4558/VPCP-KSTT ngày 21/7/2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nghiên cứu và triển khai hiệu quả các giải pháp để cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh theo kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4358/BKHĐT-QLKTTW. Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị công bố kết quả PCI tỉnh An Giang năm 2021 và Bộ chỉ số DDCI năm 2022 vào ngày 13/6/2022.

Responsive image
 

Theo đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương một số giải pháp, cụ thể: Về kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương đặt doanh nghiệp làm trung tâm cải cách; thực hiện cải cách thể chế vì sự nghiệp phát triển  và khuyến khách sáng tạo của doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế của địa phương và Quốc gia. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần xem cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nghiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu quả của quy định chính sách; nhất là trong quy định thi hành các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng đất đai, điều kiện kinh doanh. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ , công chức trong thực thi công vụ. Áp dụng đầy đủ nguyên tắc về quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ trên mọi lĩnh vực; trong đó tạo thuận lợi cho các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng… gắn cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến; không chỉ tăng số lượng thủ tục hành chính kết nối điện tử mà cần đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được thực hiện thuận lợi và thành công qua nền tảng, điện tử; kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp  phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động của dịch bệnh Covid -19, trong đó bao gồm các giải pháp chuyển đồi số, giải pháp thực hiện chuyển đổi số đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tập trung thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước; thúc đẩy các giải pháp triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung các giải pháp hỗ trợ tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số tham gia chuỗi giá trị bền vững; ưu tiên đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tăng cường năng lực hệ thống của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các các khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành địa phương thì cần giải quyết ngay, giải quyết đến cùng và xác định thời gian giải quyết cụ thể, rõ ràng. Nhưng vấn đề không thuộc giải quyết của Bộ ngành địa phương thì kịp thời báo cáo và kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền liên quan; đồng thời theo dõi, đóng góp và cập nhật kịp thời khi văn bản chính sách được điều chỉnh; hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do. Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy, hỗ trợ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Ngoài ra, để cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn kiến nghị các Bộ, ngành nghiên cứu cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và tiếp tục đề xuất cát giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đối với doanh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; kiến nghị các phương án bao gồm: (i) Thu hẹp phạm vi của một số ngành nghề; (ii) Đưa ngành nghề ra khỏi danh mục nếu có biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn; (iii) Đưa các ngành nghề ra khỏi danh mục nếu yêu cầu quản lý thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, không có mục tiêu quản lý hoặc mục tiêu quản lý không rõ ràng. Mặt khác, tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh danh nhằm tạo cơ hội kinh danh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy cạnh tranh; không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản cho đầu tư, kinh doanh khi ban hành văn bản pháp luật mới hay sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật hiện hành. Đồng thời, kiến nghị Chính Phủ kiểm soát việc đề nghị bổ sung ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh danh mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tham vấn, thẩm tra văn bản vi phạm pháp luật; Tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh danh do chồng chéo, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Theo đó, nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư, phát triển năng lực kinh doanh của doanh nghiệp; trên cơ sở đó xác định: (i) Các quy định đã không còn phù hợp với thực tế khách quan; (ii)các quy định không hợp lý; (iii) Các quy định không rõ ràng, cụ thể; (iv) Các quy định chồng chéo, mâu thuẫn; (v) các quy định khác nhau về cùng một vấn đề,... và kiến nghị phương án bổ sung, sửa đổi phù hợp.

Song song đó, Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Trong đó, tập trung thực hiện ngay mốt số giải pháp:  Hoàn thiện pháp luật về hệ thống thông tin đất đai để đảm bảo thông tin được công khai đầy đủ, dễ tiếp cận và cập nhật kịp thời; cho phép người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận bản đồ thửa đất dưới nhiều hình thức, nhất là qua nền tảng số; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các giao dịch về đất đai. Triển khai mạnh mẽ việc kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; xử lý nghiêm và ngay những hành vi cố tình gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu về thời gian được quy định; Đề xuất ban hành cơ chế cụ thể và độc lập để người dân và doanh nghiệp có thể khiếu nại về vấn đề xảy ra tại cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan địa chính cũng như cơ quan đo đạt bản đồ. 

Responsive image
 

Đồng thời, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia phản biện đóng góp chính sách. Chia sẻ và phản ánh những vấn đề, vướng mắc, khó khăn; đề xuất các vấn đề kiến nghị liên quan đến chính sách và thực thi chính sách để đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi giảm chi phí và an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Các hiệp hội doanh nghiệp không phân biệt trong nước ngoài nước cần phối hợp, hợp tác hiệp lực; trao đổi chia sẻ các mối quan tâm của nhau, ủng hộ lẫn nhau trong đề xuất các sang kiến, kiến nghị cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo kết quả đánh giá năm 2021, PCI An Giang đạt 66,48 điểm, tăng 1,76 điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm điều hành “khá”. So với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, An Giang đứng thứ 4/13 tăng 2 bậc so với năm 2020. Để tiếp tục cải thiện chỉ số PCI đạt mục tiêu vào nhóm điều hành “tốt” của cả nước trong 2022 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh về mục đích, yêu cầu nâng cao chỉ số PCI của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp.  Các sở, ngành phụ trách những chỉ số bị giảm điểm, giảm thứ hạng cần nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm cải thiện vững chắc và nâng cao chất lượng các chỉ số này. Thường xuyên kiểm tra, rà soát bổ sung, điều chỉnh giải pháp cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển của xã hội.  Các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp; nghiên cứu cắt giảm quy trình và thời gian giải quyết thủ tục để giảm chi phí thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp. Đặc biệt là các thủ tục về đầu tư, cơ chế tạo quỹ đất, miễn giảm thuế, phí… với quan điểm những quy định nào đã rõ, phù hợp thì cần áp dụng ngay, không cầu toàn, không nóng vội nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, tăng cường tính bình đẳng, công khai và minh bạch trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các chính sách của nhà nước, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính…

Đồng thời thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận thông tin phản hồi nhằm phục vụ công tác quản lý của ngành mình, địa phương mình ngày càng tốt hơn; Các công chức, viên chức phải thay đổi tư duy - chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, xem sự thành bại của doanh nghiệp là sự thành bại của tỉnh nhà, phải biết trăn trở trước khó khăn của doanh nghiệp, từ đó có sự chia sẽ, cảm thông, để cùng nhau xây dựng niềm tin và đồng hành phát triển. Song song đó,  Cộng động doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên con đường thực hiện mục tiêu đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh; mỗi doanh nghiệp An Giang sẽ là một đại sứ để quảng bá hình ảnh An Giang, để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các nơi về An Giang đầu tư và hợp tác sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư sắp tới./.

Trần Tùng

các tin khác