Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 28/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,19%; Mũi 2 đạt 88,05%)

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 28/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,19%; Mũi 2 đạt 88,05%)

28/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Trong ngày 28/11/2021, phát hiện 375 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 22.989 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính).

* Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

Số ca dương tính về từ các tỉnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

47

2689

 

2

 

132

25

1424

 

189

22

942

2

Châu Đốc

60

2015

 

7

 

98

 

320

 

231

60

1359

3

Tân Châu

39

1783

 

10

 

124

5

263

2

608

32

778

4

An Phú

12

3179

 

54

 

202

2

1392

 

377

10

1154

5

Tịnh Biên

150

2223

 

8

 

150

7

486

22

845

121

734

6

Tri Tôn

10

2063

 

1

1

219

4

892

1

581

4

370

7

Châu Phú

 

1222

 

5

 

183

 

368

 

460

 

206

8

Phú Tân

5

2521

 

5

 

49

 

302

 

1078

5

1087

9

Châu Thành

14

1597

 

2

 

85

3

260

2

654

9

596

10

Chợ Mới

15

2907

 

-

 

249

3

690

9

1464

3

504

11

Thoại Sơn

6

563

 

15

1

77

2

297

 

31

3

143

12

Bệnh viện ĐK AG

17

152

 

 

 

 

 

117

 

 

17

35

13

BCHQS tỉnh

 

44

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

14

BV Sản Nhi

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15

BVKV tỉnh

 

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

16

BV Tim  mạch

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

375

22.989

 

109

2

1568

51

6876

36

6518

286

7918

*Nhận xét:

- Trong ngày số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh:  tăng 144 trường hợp so với ngày 27/11/2021 (286/142). Riêng Tịnh Biên tăng 118 trường hợp (121/03).

Trong ngày BVĐK TT An Giang phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện 17 trường hợp ngoài tỉnh (Cần Thơ: 16 trường hợp; Đồng Tháp: 01 trường hợp)

Cụ thể các ca liên quan:

*Long Xuyên: 47 trường hợp

- Cộng đồng: 22 trường hợp (15 trường hợp phát hiện tại BVĐKTTAG (Mỹ Phước: 02; Mỹ Quý: 04; Mỹ Thạnh: 04; Mỹ Thới: 04; Mỹ Xuyên: 01); 03 trường hợp phát hiện tại BV Sản Nhi AG (Mỹ Thạnh: 01; Mỹ Thới: 01; Mỹ Hòa: 01); 04 trường hợp phát hiện tại CDC AG (Mỹ Hòa: 02; Mỹ Long: 01; Mỹ Phước: 01)).

- Cách ly tập trung: 25 trường hợp

*Châu Đốc: 60 trường hợp cộng đồng (26 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT (05 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 11 trường hợp thuộc P.Châu Phú B; 07 trường hợp thuộc P.Núi Sam; 02 trường hợp P.Vĩnh Mỹ; 01 trường hợp P.Vĩnh Ngươn); 11 trường hợp phát hiện do bệnh nhân đến khám bệnh tại BVĐKKV                (05 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 02 trường hợp thuộc P.Vĩnh Mỹ; 04 trường hợp thuộc P.Núi Sam); 21 trường hợp phát hiện do bệnh nhân đến khám bệnh tại BV Nhật Tân. (07 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 07 trường hợp thuộc P.Châu Phú B;                        04 trường hợp thuộc P.Vĩnh Ngươn; 02 trường hợp xã Vĩnh Châu; 01 trường hợp xã Vĩnh Tế); 02 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại TTYT-TPCĐ).

*Châu Thành: 14 trường hợp

- Cộng đồng : 09 trường hợp (05 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (01 trường hợp xã Cần Đăng; 01 trường hợp xã VĩnhThành; 02 trường hợp xã Bình Hòa; 01 trường hợp thị trấn An Châu); 03 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVSN (01 trường hợp xã Bình Hòa; 02 trường hợp thị trấn An Châu); 01 trường hợp xã Cần Đăng phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKTTAG).

- Khu phong tỏa: 02 trường hợp ấp Cần Thới, Cần Đăng

- Khu cách ly tập trung: 03 trường hợp

*Chợ Mới: 15 trường hợp

- Cộng đồng: 03 trường hợp ( 02 trường hợp (01 ấp Long Bình - xã Kiến An, 01 ấp An Thuận- xã Hòa Bình), phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT huyện Chợ Mới; 01 trường hợp ấp An Bình xã Hòa Bình tự đến BV Sản nhi An Giang điều trị và phát hiện).

- Khu Phong tỏa: 09 trường hợp (06 trường hợp xã Hòa An (04 Bình Thạnh 1, 01 An Mỹ, 01 An Thạnh); 02 trường hợp xã Kiến An (01 Kiến Bình 1, 01 Kiến Bình 2);           01 trường hợp xã Long Giang (ấp Long Mỹ 1)).     

- Khu cách ly tập trung: 03 trường hợp

*Tịnh Biên: 150 trường hợp

- Cộng đồng: 121 trường hợp. Phát hiện qua truy vết mở rộng (21 trường hợp TT Chi Lăng; 16 trường hợp xã An Cư; 19 trường hợp TT Nhà Bàng; 19 trường hợp TT Tịnh Biên; 03 trường hợp xã Tân Lập; 08 trường hợp xã Tân Lợi; 07 trường hợp xã Núi Voi; 02 trường hợp xã Nhơn Hưng; 07 trường hợp xã Thới Sơn; 19 trường hợp xã Vĩnh Trung)

- Khu phong tỏa: 22 trường hợp (06 trường hợp xã Văn Giáo; 16 trường hợp xã An Hảo)

-Khu cách ly tập trung: 07 trường hợp.

*Phú Tân: 05 trường hợp cộng đồng (04 trường hợp ấp Bình Phú 2- Phú Bình phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 01 trường hợp ấp Trung Thạnh- Phú Mỹ phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện ĐKTTAG).

*Tân Châu: 39 trường hợp

- Cộng đồng: 32 trường hợp phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng, khám sàng lọc tại BVĐK KV tỉnh và BVĐK Tân Châu (03 trường hợp địa chỉ tại xã Châu Phong; 03 trường hợp địa chỉ tại phường Long Châu; 03 trường hợp địa chỉ tại phường Long Thạnh; 07 trường hợp xã Phú Lộc; 05 trường hợp địa chỉ tại xã Phú Vĩnh; 01 trường hợp xã Tân An; 01 trường hợp xã Vĩnh Hòa; 09 trường hợp xã Vĩnh Xương)

- Khu phong tỏa: 02 trường hợp (01 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh; 01 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng).

- Khu cách ly tập trung: 05 trường hợp.

*Tri Tôn: 10 trường hợp

- Cộng đồng: 04 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (02 trường hợp tại Khóm 1, TT Tri Tôn; 01 trường hợp tại Khóm Núi Nước, TT Ba Chúc; 01 trường hợp tại ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm).

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp tại ấp An Lộc, xã Châu Lăng

- Khu cách ly: 05 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung: 04 trường hợp

+ 01 trường hợp về từ TP.HCM

*Thoại Sơn: 06 trường hợp

- Cộng đồng: 03 trường hợp (02 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ cho NVYT; 01 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK TT AG)

- Khu cách ly: 03 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung: 02 trường hợp

+ Về từ các tỉnh thành (01 trường hợp từ Cần Thơ)

*An Phú: 12 trường hợp

- Cộng đồng: 10 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT và TYT xã (01 trường hợp xã Khánh Bình; 02 trường hợp xã Nhơn Hội; 01 trường hợp xã Phú Hữu; 01 trường hợp xã Quốc Thái; 01 trường hợp TT. Long Bình;              02 trường hợp xã Vĩnh Hậu; 02 trường hợp xã Vĩnh Hội Đông).

- Khu cách ly tập trung: 02 trường hợp

*BVĐK TT An Giang: 17 trường hợp ngoài tỉnh đến khám và phát hiện tại đây (Cần Thơ: 16 trường hợp; Đồng Tháp: 01 trường hợp)

*Số tiêm ngừa trong các trường hợp mắc trong ngày: (Tính từ ngày 12/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

STT

Đ/VỊ

Tổng số                   mắc/ngày

Chưa tiêm

Đã tiêm được    mũi 1

Đã tiêm đủ             2 mũi

Trong đó có             bệnh nền

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

1

Long Xuyên

47

689

6

99

6

179

35

411

19

245

2

Châu Đốc

60

615

3

58

7

220

50

337

6

107

3

Tân Châu

39

421

3

73

4

124

32

224

1

1

4

An Phú

12

688

 

176

 

195

12

317

6

112

5

Tịnh Biên

150

763

47

171

22

360

81

232

22

116

6

Tri Tôn

10

491

 

143

1

301

9

47

3

53

7

Châu Phú

 

399

 

1

 

255

 

143

 

46

8

Phú Tân

5

171

1

52

 

83

4

36

 

21

9

Châu Thành

14

471

3

121

 

158

11

192

6

102

10

Chợ Mới

15

516

1

117

5

271

9

128

5

137

11

Thoại Sơn

6

109

1

24

 

27

5

58

 

 

Tổng

358

5333

65

1035

45

2173

248

2125

68

940

*Chi tiết số ca dương tính từ các tỉnh về An Giang (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/11/2021)

STT

ĐV

Tổng

TP. HCM

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

Từ các tỉnh khác

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

 

132

 

26

 

6

 

30

 

42

 

28

2

Châu Đốc

 

98

 

26

 

20

 

30

 

22

 

 

3

Tân Châu

 

124

 

25

 

31

 

54

 

9

 

  1.  

4

An Phú

 

202

 

26

 

26

 

133

 

12

 

5

5

Tịnh Biên

 

150

 

7

 

35

 

47

 

61

 

 

6

Tri Tôn

1

219

1

70

 

24

 

106

 

12

 

8

7

Châu Phú

 

183

 

27

 

 

 

152

 

3

 

1

8

Phú Tân

 

49

 

12

 

4

 

24

 

8

 

1

9

Châu Thành

 

85

 

9

 

15

 

54

 

6

 

1

10

Chợ Mới

 

2409

 

82

 

29

 

103

 

17

 

18

11

Thoại Sơn

1

77

 

12

 

6

 

47

 

4

1

7

Tổng

2

1568

1

322

 

196

 

780

 

196

1

74

* Công tác cách ly, xét nghiệm

Ngày

27/11

28/11

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

314

257

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

630

350

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

3434

3.341

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

84.901

85.251

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

465

712

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

2.000

949

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

8.501

8.264

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

78.458

79.407

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

1.497

1.418

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

312.404

313.822

 

*Số trường hợp đang quản lý điều trị:

STT

Đơn vị

* Số đang điều trị

* Số khỏi bệnh

Lũy kế

*Số chuyển lên tuyến trên

Lũy kế

* Số bệnh tử vong

Lũy kế

1

Long Xuyên

241

48

 

 

 

 

 

2

Châu Đốc

1277

1

 

 

 

 

 

3

Châu Phú

543

20

 

 

 

 

 

4

Châu Thành

446

33

 

 

 

 

 

5

Chợ Mới

228

21

 

 

 

 

 

6

Tịnh Biên

919

23

 

 

 

 

 

7

Phú Tân

100

16

 

 

 

 

 

8

An Phú

404

24

 

 

 

 

 

9

Tân Châu

340

12

 

 

 

 

 

10

Tri Tôn

377

40

 

 

 

 

 

11

 Thoại Sơn

68

4

 

 

 

 

 

12

BVĐK AG

123

 

 

 

 

3

 

13

BVĐK KV

64

2

 

 

 

7

 

14

BV Sản nhi

25

 

 

 

 

 

 

15

BV Tim mach

 

 

 

 

 

 

 

16

BV Dã chiến

271

83

 

 

 

 

 

Tổng

5.426

244

17.189

 

6

10

368

* Tử vong: 10 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện đa khoa TT An Giang: 03 trường hợp; Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: 07 trường hợp; Lũy kế số trường hợp tử vong/số ca mắc chiếm 1,6% (368/22.989)

Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm dịch y tế, duy trì thường xuyên 210 tổ, chốt (195 chốt cố định, 15 tổ cơ động)/1.960 đ/c, trong đó: Biên phòng: 807 đ/c; lực lượng khác: 1.153 đ/c gồm: QS: 178 đ/c, DQ: 594 đ/c, CA: 342 đ/c, HQ: 12 đ/c, KD: 10 đ/c, Công ty phà An Giang: 07 đ/c, Tổ giúp việc: 10 đ/c làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; so với ngày hôm trước tăng 10 đ/c (tăng Biên phòng 11 đ/c, Quân sự 04 đ/c; giảm Dân quân 05 đ/c).

Công an tỉnh quản lý người nước ngoài đăng ký tạm trú mới 00/00 trường hợp; hết hạn tạm trú gia hạn lại là 00/00 trường hợp so với ngày 27/11/2021; rời khỏi địa bàn 00/00 trường hợp; hết hạn tạm trú trên hệ thống khai báo tạm trú là 01/00 trường hợp (tăng 01 so với ngày 27/11/2021). Hiện số người nước ngoài đang hiện diện trên địa bàn là 416/416 trường hợp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện có 123 lao động người nước ngoài làm việc trong 20 cơ quan, doanh nghiệp (thuộc diện cấp phép lao động 120 trường hợp; còn 03 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động do là nhà đầu tư) 22 lưu học sinh học tập tại Đại học An Giang.

Công tác kiểm soát qua lại các cửa khẩu và cảng: Tiến hành bàn giao đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đưa đi cách lý tập trung 03 người (01 nhập cảnh hợp pháp, 02 nhập cảnh trái phép).

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ vùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

*Công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19

Trên 18 tuổi

                       

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 3 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

8

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19,400

           -

           -

             -

           -

     20,848

                -

             -

20,848

107.46

1.52

0.00

0.00

Đợt 2

27,250

           -

           -

             -

           -

     30,742

           207

             -

30,949

113.57

2.24

0.02

0.00

Đợt 3

42,090

           -

           -

             -

           -

     27,273

      18,677

             -

45,950

109.43

1.99

1.36

0.00

Đợt 4

37,260

           -

           -

             -

           -

     29,327

        1,161

             -

30,488

111.70

2.14

0.08

0.00

Đợt 5

66,660

           -

           -

             -

           -

     44,623

      40,888

             -

85,511

111.41

3.25

2.98

0.00

Đợt 6

39,608

           -

           -

             -

           -

     27,888

      14,467

             -

42,355

106.94

2.03

1.05

0.00

Đợt 7

17,680

           -

           -

             -

           -

     19,557

        1,366

             -

20,923

118.34

1.43

0.10

0.00

Đợt 8

130,220

           -

           -

             -

           -

     91,725

      45,951

             -

137,676

105.73

6.69

3.35

0.00

Đợt 9

66,726

           -

           -

             -

           -

     55,379

      20,823

             -

76,202

114.20

4.04

1.52

0.00

Đợt 10

555,176

           -

           -

             -

           -

   554,063

        9,579

             -

563,642

101.52

40.39

0.70

0.00

Đợt 11

740,348

        97

      122

     1,311

   1,530

   393,063

   224,984

  30,506

648,553

87.60

28.66

16.40

2.22

Đợt 12

73,500

           -

           -

             -

           -

       4,479

      28,153

             -

32,632

44.40

0.33

2.05

0.00

Đợt 13

509,612

        15

        63

             -

        78

     14,441

   545,013

     3,921

563,375

110.55

1.05

39.73

0.29

Đợt 14

146,002

        50

   2,295

             -

   2,345

       1,783

      73,002

  10,221

85,006

58.22

0.13

5.32

0.75

Đợt 15

99,900

          6

        68

             -

        74

       1,053

   109,112

             -

110,165

110.28

0.08

7.95

0.00

Đợt 16

149,760

           -

           -

             -

           -

       2,807

      19,889

             -

22,696

15.15

0.20

1.45

0.00

Đợt 17

114,704

           -

      177

          89

      266

             43

      52,176

  19,549

71,768

62.57

0.00

3.80

1.43

Đợt 18

129,978

        17

      413

        638

   1,068

           135

        2,324

  43,837

46,296

35.62

0.01

0.17

3.20

Đợt 19

53,862

        72

           -

             -

        72

             72

                -

             -

72

0.13

0.01

0.00

0.00

Đợt 20

 

           -

           -

             -

           -

                -

                -

             -

0

 

0.00

0.00

0.00

 

           -

           -

             -

           -

                -

                -

             -

0

 

0.00

0.00

0.00

Tổng

3,019,736

257

3,138

2,038

5,433

1,319,301

1,207,772

108,034

2,635,107

91.93

96.19

88.05

7.88

12-17 tuổi

                       

Nhóm tuổi

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

12-17 tuổi

 

   1,571

           -

             -

1571

   140,831

             15

             -

140846

 

74.80

0.01

0.00

3-12 tuổi

 

           -

           -

             -

0

                -

                -

             -

0

 

 

 

 

Tổng

0

1571

0

 

1571

140831

15

0

140846

 

 

 

 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 
Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

DHV

các tin khác