Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang quản lý và điều hành giá các tháng cuối năm 2022

An Giang quản lý và điều hành giá các tháng cuối năm 2022

03/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 29-7, UBND tỉnh đã ban hành công văn triển khai thực hiện công tác quản lý và điều hành giá các tháng cuối năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 197/UBND-KTTH ngày 04/3/2022 và Công văn số 431/UBND-KTTH ngày 04/5/2022; Có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường; Theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng để thông báo kịp thời; Tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn các nước trong khu vực; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm ổn định giá cả, cung cầu hàng hóa thị trường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền tiếp nhận.

Bên cạnh đó, các Sở, Ban, ngành tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc tham gia góp ý dự thảo các dự án Luật có liên quan theo yêu cầu của Bộ, Ngành, Trung ương, đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các mặt hàng cụ thể như xăng dầu, cước phí vận tải, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, thịt lợn, giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và sách giáo khoa, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra đối với từng mặt hàng để ổn định mặt bằng giá cả thị trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ. Trong trường hợp có biến động lớn về giá, căn cứ quy định tại Luật giá để đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá phù hợp.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát; hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường./. 

HY
Nguồn CV số 860 /UBND-KTTH ngày 29/7/2022

các tin khác