Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

An Giang ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

10/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 9/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch là phục hồi tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để tăng cường và bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. Duy trì hoạt động ổn định và thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp. Tiết giảm chi phí, triển khai hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân.

Đồng thời phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của giai đoạn 2021 - 2025: tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,5 – 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,494 – 72,203 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu 05 năm đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế 05 năm đạt 41.303 tỷ đồng. 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 – 1,2%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đến năm 2025 đạt 73%. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm được giao từ đầu năm gắn với đảm bảo chất lượng công trình.

Để đạt mục tiêu đề ra, An Giang tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; huy động và triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Bên cạnh đó, An Giang cũng tập trung tối đa nguồn lực tại địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các Tổ chức quốc tế để đầu tư và chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các khu chức năng của khu kinh tế.., Khuyến khích phát triển khu công nghiệp theo mô hình mới đa chức năng, kết hợp khu đô thị, nhà ở công nhân, cơ sở y tế, trường học và các dịch vụ tiện ích khác phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, công nhân, người lao động khu công nghiệp, để công nhân sinh sống và làm việc tại chỗ, đảm bảo an toàn sản xuất của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường công tác thông tin, truyền thông; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư công, quản lý tài sản nhà nước; bảo đảm công tác an sinh, an toàn xã hội./.

Nguồn: Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 9/6/2022

Hải Nhu

các tin khác