Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/01/2020 dến 02/02/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/01/2020 dến 02/02/2020

03/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Thứ hai

13/01

S: Họp trực tuyến kinh tế xã hội tỉnh

S: Họp trực tuyến kinh tế xã hội tỉnh

 

S: Họp trực tuyến kinh tế xã hội tỉnh C: 14g Họp thông qua phương án Rừng tràm Trà Sư

S: Họp trực tuyến kinh tế xã hội tỉnh

Thứ ba

14/01

Thăm chúc Tết Doanh nghiệp và tặng quà cho Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Bình Hoà C: 15g Họp mặt Báo chí - Nhà khách VP 

 

C: 15g Họp mặt Báo chí - Nhà khách  VP

 

C: 15g Họp mặt Báo chí - Nhà khách  VP

 

C: 15g Họp mặt Báo chí - Nhà khách  VP

Thứ tư

15/01

Đi chúc Tết (dự kiến)

Tổng kết ngành Tòa án

 

C: Tiếp công dân

 

Đi chúc Tết (dự kiến)

Thứ năm

16/01

Đi chúc Tết (dự kiến)

Đi chúc Tết (dự kiến)

 

C: Tiếp công dân

 

Đi chúc Tết (dự kiến)

Thứ sáu

17/01

23 âl

Đi chúc Tết (dự kiến)

Đi chúc Tết (dự kiến)

Đi chúc Tết (dự kiến)

Đi chúc Tết (dự kiến)

Thứ bảy

18/01

24 âl

S: + 6g40 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và tượng đài Bác Tôn

    + 10g Họp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại VPTU

Tết sum vầy tại KCN Bình Hòa

S: + 6g40 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và tượng đài Bác Tôn     + 10g Họp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại VPTU

S: + 6g40 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và tượng đài Bác Tôn

    + 10g Họp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại VPTU

S: + 6g40 Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và tượng đài Bác Tôn

    + 10g Họp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại VPTU

Chủ nhật

19/01

25 âl

 

 

 

 

Thứ hai

20/01

26 âl

 

 

 

 

Thứ ba

21/01

27 âl

 

 

 

 

Thứ tư

22/01

28 âl

 

 

 

 

Thứ năm

23/01

29 âl

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ sáu

24/01

30 âl

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ bảy

25/01

Mùng 1 Tết

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Chủ nhật

26/01

Mùng 2 Tết

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ hai

27/01

Mùng 3 Tết

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ ba

28/01

Mùng 4 Tết

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ tư

29/01

Mùng 5 Tết

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ năm

30/01

Mùng 6 Tết

 

 

 

 

Thứ sáu

31/01

Mùng 7 Tết

 

 

 

 

Thứ bảy

01/02

Mùng 8 Tết

Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TPHCM

Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TPHCM

Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TPHCM

Họp mặt Hội đồng hương An Giang tại TPHCM

Chủ nhật

02/02

Mùng 9 Tết

 

 

 

 

các tin khác