Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông cáo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông cáo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 02/12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ban hành Thông cáo về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với nội dung chương trình kỳ họp như sau:

* Ngày 07 tháng 12 năm 2021:

Buổi sáng: 

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh.

- Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường trình bày các báo cáo, tờ trình có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

- Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Buổi chiều: 

- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày các tờ trình có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,  Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; Tờ trình số 697/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2021; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2021.

- Trưởng các Ban: Pháp chế và Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế và lĩnh vực dân tộc.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022.

- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường:

1. Giám đốc Sở Y tế;

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

4. Giám đốc Công an tỉnh; 

5. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
 

* Ngày 08 tháng 12 năm 2021:

Buổi sáng: 

- Tiếp tục chất vấn tại Hội trường.

- Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã năm 2022 và những vấn đề có liên quan đến trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành.

- Chủ tọa kỳ họp đánh giá kết quả phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.  

1. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022.

3. Các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020; điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2021; tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2022; ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C thành dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang; hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022.

4. Các nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

5. Các nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế:

Nghị quyết giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Bế mạc kỳ họp.

Trên đây là Thông cáo về kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến Nhân dân trong tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí biết để theo dõi và đưa tin về kỳ họp./.

Tải về: Thông cáo số 52/TC-HĐND
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
các tin khác