Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định 713/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên

Quyết định 713/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên

02/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định 713/QĐ-UBND 

các tin khác