Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 12/7/2021 18/7/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 12/7/2021 18/7/2021

12/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

12/7

C: 14g Họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 – HTUB

C: 14g Họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố C: 15g Hội ý TTTU

 

C: 14g Họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 – HTUB C: 14g Họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

S: 10g Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid_19 tại KCN Bình Hòa.

C: 14g Họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 – HTUB C: 14g Họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

Thứ ba

13/7

 

 

C: 13g30 Họp Ban TVTU giữa tháng 7/2021 (tại HT VPTU)

S: 8g Tham dự Diễn đàn Đối thoại phát triển địa phương 2021 (tại VPTU)

C: 13g30 Họp Ban TVTU giữa tháng 7/2021 (tại HT VPTU)

S: 8g30 Họp việc vận chuyển nông sản C: 14g Họp trực tuyến giữa Bộ GTVT với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác vận tải trong phòng, chống dịch Covid-19 –

Thứ tư

14/7

S: 8g Họp xử lý đấu giá đất

S: 8g Dự HN trực tuyến của Bộ LĐTBXH về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội-HTUBND

S: 8g Họp xử lý đấu giá đất

S: 8g Họp xử lý đấu giá đất

Thứ năm

15/7

S: 8g Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - HTUB

S: 8g Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - HTUB

 

Thứ sáu

16/7

S: 7g30 Họp BCH Đảng bộ tỉnh (tại VPTU)

S: 7g30 Họp BCH Đảng bộ tỉnh (tại VPTU)

 

S: 7g30 Họp BCH Đảng bộ tỉnh (tại VPTU)

S: 8g30 Hội nghị trực tuyến với Bộ TTTT Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ bảy

17/7

 

 

 

Chủ nhật

18/7

 

 

 

các tin khác