Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

15/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

- Phản ánh trực tiếp hoặc thông qua thư điện tử, điện thoại đến các địa chỉ như sau:  

+ Thủ trưởng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Email, Số điện thoại). 

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn, điện thoại: 02963.957.006).

 + Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ (email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn, điện thoại: 02963.957.049). 

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; 

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
các tin khác