Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến, diễn ra từ ngày 07/12 đến ngày 08/12/2021, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tham dự kỳ họp tại điểm cầu cấp tỉnh có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tiếc Hùng, UVBTVTU - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị tỉnh An Giang; lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng một số sở, ban ngành tỉnh; 58/61 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X và các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về kỳ họp. Tại điểm cầu cấp huyện, ngoài các vị đại biểu HĐND tỉnh còn có sự tham dự của đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tọa kỳ họp: Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau hơn một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung Chương trình đề ra. Kỳ họp đã được nghe Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh trình bày và Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. 

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và 17 tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2021, báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2021, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp. Kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn 05 thủ trưởng các sở, ngành, gồm: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và xã hội; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh. Nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề: 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khả năng đáp ứng về phòng trị bệnh trong thời gian tới và các giải pháp để sớm đưa tỉnh về trạng thái bình thường mới; kết quả thực hiện việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; kết quả, chất lượng dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh, thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp khắc phục. Phương án của ngành giáo dục đối với việc học trực tiếp; nguyên nhân gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và giải pháp kéo giảm trong thời gian tới; tỷ lệ án bị hủy còn khá cao, nguyên nhân, thực trạng và giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu làm rõ các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân tỉnh mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; nhấn mạnh những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022. Đồng thời làm rõ thêm các nội dung trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh  Lê Văn Nưng đánh giá cao sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định pháp luật và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri với các nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân. Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, những nhóm vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của Nhân dân, được cử tri, dư luận xã hội quan tâm.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, Thủ trưởng các sở ngành đã giải trình đầy đủ, nghiêm túc và đi vào trọng tâm các vấn đề mà Chủ tọa và đại biểu HĐND tỉnh đặt ra. Đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; từ đó có cam kết thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành; đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19... Đồng thời, hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn trong việc trả lời chất vấn, điều này đã thể hiện sự cam kết của mình đối với Hội đồng nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Qua xem xét, thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực (kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế), với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất. Cụ thể: 

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022.

- Có 13 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020; điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2021; tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2022; ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C thành dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022.

- Có 02 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Có 02 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế: Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng - Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của các ngành, các cấp nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong tỉnh góp phần đưa Tỉnh nhà từng bước vượt qua khó khăn, bước đầu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các nghị quyết đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tập trung các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành và địa phương cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình để xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa hiệu quả trong phòng, chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xây dựng các giải pháp cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch sau đợt dịch thứ 4; tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa đảm bảo an toàn du lịch.

- Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị định hiện hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa dịch Covid-19. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Thường trực HĐND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh.

Trên đây là Thông cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Tải về: 

Thông cáo số 53/TC-HĐND

các tin khác