Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/3/2021 đến 14/3/2021

08/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

15/3

S: 7g30 Dự kỳ họp  tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (P.TH-Hùng)

C: Hội ý TTTU

S: 7g30 Dự kỳ họp  tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

S: 7g30 Dự kỳ họp  tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

C: 15g30 Dự bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh

Thứ ba

16/3

S: 8g Ban TVTU thông qua QH phân khu 1/2000 khu đô thị TMDV, vui chơi giải trí và du lịch Mỹ Hòa Hưng (tại VPTU)

S: 8g Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác TTCP

S: 8g Ban TVTU thông qua QH phân khu 1/2000 khu đô thị TMDV, vui chơi giải trí và du lịch Mỹ Hòa Hưng (tại VPTU)

C: 14g Họp thông qua hồ sơ giải quyết khiếu nại

Thứ tư

17/3

S: 8g Họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 (nCoV)

S: 8g Họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 (nCoV) C: 14g Dự HN trực tuyến về công tác phi Chính phủ nước ngoài

S:  Dự buổi khảo sát cùng đoàn công tác TW (cả ngày)

 

 

 

Thứ năm

18/3

S: + 8g Làm việc Đoàn công tác TW về công tác chuẩn bị bầu cử QH và HĐND các cấp

   + 10g Nghe Sở GTVT báo cáo công tác chuẩn bị làm việc Bộ Giao thông Vận tải

C: 14g Hội nghị hiệp thương lần thứ II (tại UBMTTQVN tỉnh)

S: + 8g Làm việc Đoàn công tác TW về công tác chuẩn bị bầu cử QH và HĐND các cấp

    + 10g Nghe Sở GTVT báo cáo công tác chuẩn bị làm việc Bộ Giao thông Vận tải

S: Làm việc xử lý vướng mắc tại UBND thị xã Tân Châu

C: 15g30 Nghe báo cáo ý tưởng đầu tư Trung tâm Thương mại  Mỹ Xuyên

Thứ sáu

19/3

S: Đi khảo sát thực tế

S: Thông qua đồ án quy hoạch Đa Phước, huyện An Phú

C: 14g Họp lấy ý kiến về Đề án vận động quỹ khuyến học, khuyến tài cấp huyện, cấp xã

S: 8g Làm việc với các sở, ngành và các huyện có 10 xã dự kiến hoàn thành xã đạt chuẩn NTM năm 2021

C: 14g Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, xem xét kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

Thứ bảy

20/3

 

S: 8g Họp Hội đồng Trường Đại học An Giang lần thứ 2 - Khóa I (tại PH 2 - Trường ĐHAG)

 

Chủ nhật

21/3

 

 

 

các tin khác