Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 16/12/2019 đến 22/12/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 16/12/2019 đến 22/12/2019

13/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Thứ hai

16/12

S: Họp báo TTUB

C: Họp báo TTTU

 

S: Họp báo TTUB

C: 13g30 Họp với các doanh nghiệp đầu tư vào các khu kinh tế tỉnh tại BQL KKT tỉnh

S: Họp báo TTUB

C: Họp báo TTTU

 

S: Họp báo TTUB

 

Thứ ba

17/12

S: Tiếp Công dân

S: 8g Dự HN trực tuyến về công tác Tuyên giáo – Hội trường tỉnh

C: Làm việc với Trường Cao đẳng Nghề

S: 8g Dự HN trực tuyến về công tác Tuyên giáo – Hội trường tỉnh

C: + 14g Làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

    + 15g30 Tiếp Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tham dự HN Bộ Trưởng Tài nguyên nước hợp tác Mê Công-Lan Thương, Trung Quốc

S: 8g Dự HN trực tuyến về công tác Tuyên giáo – Hội trường tỉnh

 

Thứ tư

18/12

Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 120

S: 8g Làm việc với Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh (dự kiến)

Tham dự HN Bộ Trưởng Tài nguyên nước hợp tác Mê Công - Lan Thương, Trung Quốc

 

Thứ năm

19/12

Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 120

S: 7g Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN - Hội trường Tỉnh

S: 7g Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN - Hội trường Tỉnh

S: 7g Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN - Hội trường Tỉnh

S: 7g Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN - Hội trường Tỉnh

Thứ sáu

20/12

S: 8g Dự Hội thảo báo cáo Bộ chỉ số và phương pháp luận DDCI

C: Hội nghị BTV Đảng ủy Công an tỉnh

S: 8g Dự Hội thảo báo cáo Bộ chỉ số và phương pháp luận DDCI

S: Họp GQKN (dự kiến)

 

Thứ bảy

21/12

 

 

 

 

Chủ nhật

22/12

 

 

 

 

các tin khác