Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 4 tháng 4 năm 2021

Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 4 tháng 4 năm 2021

04/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Công văn số 1185/STNMT-MT ngày 04/5/2021 về việc công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 4 tháng 4 năm 2021 

các tin khác