Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

15/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:  Kế hoạch số:49/KH-STTTT Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

các tin khác