Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Điểm mới trong Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

Điểm mới trong Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

16/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017. Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2019.

   Theo đó, năm 2019, quy chế thi THPT quốc gia có 04 điểm mới như sau: (1) Nội dung thi được mở rộng ra toàn chương trình học cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12; (2) Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc Sở GDĐT quyết định thay vì thi riêng như năm 2018; (3) Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận; (4) Đổi mới thành phần ban chấm thi trắc nghiệm, cụ thể gồm các bộ phận: Trưởng ban, Phó trưởng ban, các tổ chuyên môn như tổ thư ký, tổ chấm bài thi và tổ giám sát.

     Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp cũng được tính theo công thức mới kể cả chương trình giáo dục THPT và GDTX./.

                                                                                                       Tấn Mẫm

các tin khác