Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 05/4/2021 đến 11/4/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 05/4/2021 đến 11/4/2021

06/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

05/4

S: Họp báo TTUB

 

S: Họp báo TTUB

 

S: Họp báo TTUB

S: 8g30 Làm việc với Trường Đại học Fulbright

C: 14g Họp chủ trương đầu tư dự án kè khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

C: 15g30 Thông qua phương án thiết kế kè Tân Châu đoạn đầu kênh Vĩnh An đến Chùa Ông

Thứ ba

06/4

 

 

C: 13g30 Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng  (tại BCHQS tỉnh)

S: 8g Dự lễ công bố xã Bình Phước Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

C: Đi công tác ngoài tỉnh

Thứ tư

07/4

 

S: 8g Họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh quý I/2021

C: 14g Làm việc với Hội đồng Quản lý quỹ đầu tư phát triển  và các ngành

S: 10g  Làm việc với Trung tâm XTĐT phía Nam - Bộ KHĐT tại TP.HCM

Thứ năm

08/4

 

S: 8g Làm việc với Công an tỉnh về phòng, chống ma túy

C: 14g Họp với các ngành về KTX Khánh Toàn

S: Họp Hội đồng Khoa học xét duyệt danh mục đề tài (cả ngày)

C: 14g Làm việc với Sở TTTT về kế hoạch CNTT và thuê truyền số liệu cấp 2 C: 15g30 Xử lý khó khăn, vướng mắc Dự án Du lịch  nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Pạ

Thứ sáu

09/4

S: Họp kinh tế - xã hội quý I/2021

S: Họp kinh tế - xã hội quý I/2021

S: Họp kinh tế - xã hội quý I/2021 C: Làm việc xử lý vướng mắc tại huyện Thoại Sơn

Thứ bảy

10/4

 

 

S: 8g Dự Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu do Ban Kinh tế TW tổ chức tại TP.HCM

Chủ nhật

11/4

 

 

 

các tin khác