Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 01/3/2021 đến 07/3/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 01/3/2021 đến 07/3/2021

02/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

01/3

S: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

 

S: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

 

S: Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

C: 14g Nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông thôn

C: 15g Họp triển khai dự án khu liên hợp TDTT tỉnh

 

 

Thứ ba

02/3

S: Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế

C: Khảo sát và làm việc với các ngành và 5 huyện biên giới về công tác phòng, chống dịch covid-19 tại huyện An Phú

S: Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế

C: Khảo sát và làm việc với các ngành và 5 huyện biên giới về công tác phòng, chống dịch covid-19 tại huyện An Phú

S: 8g Làm việc với Trung tâm Xúc tiến  đầu tư rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội sản phẩm OCOP ĐBSCL

C: 14g Nghe báo cáo kết quả làm việc với Tập đoàn Thành Thành Công và rà soát tình hình các khu công nghiệp cần trình Bộ Công thương điều chỉnh, bổ sung C: 15g30 Xem xét kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến đặt hàng/đấu thầu cung cấp  dịch vụ sự nghiệp công; Xác định chi phí  thu gom, vận chuyển và giá xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

 

Thứ tư

03/3

S: 6g30 Dự lễ giao quân tại Ban CHQS huyện Thoại Sơn

C: 14g Họp tháo gỡ vướng mắc DA Khu TMDV kết hợp nhà ở cao cấp Kim Lộc Phát, TP.LX

C: 15g30 Họp về đầu tư bến đò bến Cát, huyện Châu Phú- Phú Tân

S: 8g Thông qua Kế hoạch sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp C: Họp Hội đồng thẩm định giá đất

S: 8g Làm việc với Ban Tôn giáo về tình hình cấp giấy chứng nhận  QSDĐ cơ sở tôn giáo

C: 14g Họp với Kiểm toán nhà nước công bố Quyết định kiểm toán "Việc quản lý nguồn nước Mê Công, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững" - tại KTNN KV IX (Tiền Giang)

 

Thứ năm

04/3

S: Dự lễ khánh thành cầu ở thị xã Tân Châu

S: 9g Họp đào tạo theo địa chỉ của ngành y tế

Đi khảo sát điều chỉnh  khu công nghiệp tại Tịnh Biên (cả ngày)

 

Thứ sáu

05/3

S: 8g Hội nghị tổng kết 5 năm An toàn giao thông - HTUB

 

S: 8g Hội nghị tổng kết 5 năm An toàn giao thông - HTUB

S: 8g Làm việc với Sở VHTTDL về quảng bá hình ảnh AG và du lịch C: 14g Xem xét việc chuyển quỹ PCTT của cấp huyện về BQL quỹ PCTT cấp tỉnh quản lý và rà soát các Quỹ: PCTT, BVMT, PT đất

Thứ bảy

06/3

 

 

Đi công tác Hà Nội

Chủ nhật

07/3

 

 

 

các tin khác