Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKDLQG Núi Sam

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKDLQG Núi Sam

22/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:

Quyết định số 2115/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKDLQG Núi Sam được ban hành tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
các tin khác