Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035

20/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số: 2008/QĐ-UBND 

các tin khác