Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

02/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, bao gồm: hạn mức đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa. Các định mức sử dụng đất khác (hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp) thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ.

Responsive image

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau: (1) Đất tại các phường: 200 m2; (2) Đất tại các thị trấn: 300 m2; (3) Đất tại các xã: 600 m2.

Các hạn mức trên được áp dụng trong 06 trường hợp như :

(1) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở (trừ trường hợp giao đất do trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

(2) Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất ở nhưng hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

(3) Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao theo quy định của pháp luật về đất đai. 

(4) Làm cơ sở để xem xét thẩm định nhu cầu cho gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất. 

(5) Xác định hạn mức đất ở để thu tiền sử dụng đất, xem xét miễn, giảm các khoản thu có liên quan về đất đai khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất; thu thuế sử dụng đất ở. 

(6) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quyết định còn quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa và việc xử lý việc tách thửa trong một số trường hợp đặc biệt./.

Tin HY

Nguồn QĐ số 08/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020

Văn bản đính kèm: Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác