Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021

24/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

22/02

S: 7g Đi khảo sát các dự án trên địa bàn huyện Tịnh Biên và Tri Tôn

C: 15g Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

 

 

 

C: 15g Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

S: 8g báo cáo TTTU kế hoạch phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án của tập đoàn TH và THACO

C: 15g Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Thứ ba

23/02

 

 

S: 8g-9g  Hội nghị Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (tại Cục Thống kê tỉnh)

Đi công tác Hà Nội mời các bộ, ngành dự lễ khởi công dự án bò sữa  TH

Thứ tư

24/02

 

 

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại VPTU)

C: 16g Thông qua tổng mặt bằng 1/500 TTTM DV kết hợp căn hộ tại Trung tâm Văn hóa Long Xuyên (cũ)

S: 8g Làm việc với Sở KHĐT (tại Sở KHĐT)

C: 14g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại VPTU)

C: 16g Thông qua tổng mặt bằng 1/500 TTTM DV kết hợp căn hộ tại Trung tâm Văn hóa Long Xuyên (cũ)

S: Đi công tác Hà Nội mời các bộ, ngành dự lễ khởi công dự án bò sữa  TH

C: Làm việc với Đài AG, Báo AG và Sở TTTT về kế hoạch truyền thông  bầu cử QH và HĐND các cấp

Thứ năm

25/02

S: 7g30 Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân  Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (tại VPTU) (cả ngày)

 

S: 7g30 Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân  Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (tại VPTU) (cả ngày)

 

S: Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp C: 14g-15g30 Làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư rà soát công tác chuẩn bị  Ngày hội sản  phẩm OCOP ĐBSCL C: 15g30-17g30 Làm việc với Sở VHTTDL về kế hoạch quảng bá hình ảnh  AG và du lịch

Thứ sáu

26/02

S: 7g30 Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân  Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (tại VPTU) (cả ngày)

S: 7g30 Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân  Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (tại VPTU) (cả ngày)

C: Dự ngày Thầy thuốc 27/2)

S: 8g Họp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Tân Sửu 2021 - HTUB

S: Tổng rà soát công tác chuẩn bị đón bộ, ngành TW

C: Đón đoàn tại sân bay Cần Thơ

Thứ bảy

27/02

S: Dự lễ khởi công dự án của Tập đoàn TH và THACO

S: Dự lễ khởi công dự án của Tập đoàn TH và THACO

S: Dự lễ khởi công dự án của Tập đoàn TH và THACO

Chủ nhật

28/02

 

 

 

các tin khác