Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

03/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image
 

Văn bản đính kèm:

Quyết định số: 1320/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

các tin khác