Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" - Tôn vinh Người hiếu máu tiêu biểu năm 2022

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" - Tôn vinh Người hiếu máu tiêu biểu năm 2022

21/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Quyết định số:815/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" - Tôn vinh Người hiếu máu tiêu biểu năm 2022

các tin khác