Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu SXNN thích ứng với biến đổi khí hậu

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu SXNN thích ứng với biến đổi khí hậu

17/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thông báo  số:208/TB-UBND Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi từ dự án Nâng sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, xã An Cư,huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

các tin khác