Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Lao động

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Lao động

23/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng;  Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ;

Theo hồ sơ đề nghị Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng cấp Nhà nước của các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đã tổng hợp và thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Do đó, để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng trước khi thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt. 

Đề nghị nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cụ thể sau:

- Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 07 trường hợp;

- Huân chương Lao động Hạng nhì: 02 trường hợp;

- Huân chương Lao động Hạng nhì về khen thưởng cống hiến: 01 trường hợp;

- Huân chương Lao động Hạng ba: 08 trường hợp;

(Có danh sách kèm theo)

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua email: bantdkt@angiang.gov.vn; pvthua@angiang.gov.vn).Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Văn bản đính kèm

 

các tin khác