Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
UBND thành phố Châu Đốc công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND thành phố Châu Đốc công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

UBND thành phố Châu Đốc công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của UBND thành phố Châu Đốc để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Ông Lâm Quang Thi

- Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc;

UBND thành phố Châu Đốc thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: UBND thành phố Châu Đốc công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác