Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

An Giang tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 26-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa có công văn số 296/UBND-KTN, chỉ đạo tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung:
Responsive image

Ảnh minh hoạ

Giao Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh; 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động bình thường của người dân, đối với loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như chất thải thông thường. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; Hướng dẫn người dân đến thăm, khám tại cơ sở y tế trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh. 

Chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư đưa vào hoạt động nhà máy đốt rác thải sinh hoạt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đảm bảo đáp ứng nhu cầu về xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định của tỉnh và đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch, bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thoát nước, xử lý nước thải. 

Giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính; Trường hợp phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và Báo An Giang tăng cường tuyên truyền trên Báo, Đài, các phương tiện truyền thông về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; Sau khi sử dụng phải được bỏ đúng nơi quy định để thu gom, xử lý, không được thải ra ngoài môi trường.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường trên địa bàn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn phòng dịch; Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường. 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang tổ chức thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Lò đốt rác thải sinh hoạt Chợ Mới sớm đưa vào hoạt động. Rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các lò đốt hiện hữu đảm bảo hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu về xử lý, không để tồn đọng rác thải tại các khu vực xử lý./.

Văn bản đính kèm: Công văn số:296/UBND-KTN V/v tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phan Thanh

 

các tin khác