Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quy hoạch phân khu điều chỉnh trục đô thị Lonng Xuyên - Châu Thành

Quy hoạch phân khu điều chỉnh trục đô thị Lonng Xuyên - Châu Thành

03/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image

Bản đồ đính kèm:

Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh trục đô thị Lonng Xuyên - Châu Thành

các tin khác