Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Lấy ý kiến bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

26/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1452/VPUBND-KTTH ngày 30/3/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo xong Bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đối với dự thảo Bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/6/2021 để hoàn chỉnh.

Đồng thời, toàn bộ dự thảo Bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 30 ngày theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021.

Tải về: 

- Công văn số 1467/STNMT-ĐĐ

- Dự thảo Bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020 - 2024

 

các tin khác