Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020

Quyết định Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020

29/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về văn bản:

- Quyết định Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020.

- Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020 thuyết minh.

- Bảng chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2020. 

các tin khác