Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

28/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Sau quá trình nghiêm túc, khẩn trương triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay nội dung Quy hoạch tỉnh An Giang đã được hoàn thiện.

Thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trân trọng đề nghị Quý cơ quan tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Đính kèm hồ sơ lấy ý kiến; bản dự thảo điện tử được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang tại địa chỉ https://www.angiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tại địa chỉ https://sokhdt.angiang.gov.vn)

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) thời gian trước ngày 29 tháng 5 năm 2022, để tỉnh An Giang tiếp thu và hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh trình cấp thẩm quyền theo quy định.

Rất mong sớm nhận được ý kiến đóng góp của Quý đơn vị./.

Tải về đính kèm:

Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Tỉnh An Giang Thời Kỳ 2021- 2030, Tầm Nhìn Đến 2050

Báo Cáo Tóm Tắt Quy Hoạch Tỉnh An Giang Thời Kỳ 2021- 2030, Tầm Nhìn Đến 2050

Phụ Lục Đính Kèm Quy Hoạch Tỉnh An Giang Thời Kỳ 2021-2030, Tầm Nhìn Đến Năm 2050

Bản đồ tỉnh An Giang

Báo Cáo Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Của Quy Hoạch Tỉnh An Giang Thời Kỳ 2021- 2030, Tầm Nhìn Đến 2050

 

 

 

 

 

 

 

các tin khác