Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

29/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (Theo Thông báo đấu giá tài sản số 08/TB.ĐGTS ngày 22/01/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang) như sau: 

- Tên tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME (địa chỉ: Số 14 đường số 11, Khu dân cư ven sông, Phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh). 

- Loại khoáng sản: Cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường. 

- Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Giá trúng đấu giá (Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá R) là 1951% (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm năm mươi mốt phần trăm). Giá trúng đấu giá ước tính theo khối lượng mời đấu giá 2.372.500 m3 được tạm tính là 2.811.964.106.250 đồng và số tiền phải nộp hàng năm theo phụ lục đính kèm. Quyết định cấp phép khai thác khoáng sản được phê duyệt sau khi Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME nộp tiền trúng đấu giá năm đầu.

Đính kèm: Thông báo số 828/TB-STNMT   và  Phụ lục

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang

 

 

các tin khác