Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Báo cáo Tổng hợp số lượng thủ tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa phương

Báo cáo Tổng hợp số lượng thủ tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa phương

01/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Báo cáo số: 187/BC-UBND tổng hợp số lượng thủ tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa phương

các tin khác