Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến năm 2025

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến năm 2025

03/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image
 

Văn bản đính kèm:

Dự thảo Quyết định số:871/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến năm 2025

Bản đồ quy hoạch 

các tin khác