Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Ba Chúc- huyện Tri Tôn - Tỉnh An Giang

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Ba Chúc- huyện Tri Tôn - Tỉnh An Giang

03/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image
 

Quyết định số:2785 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Ba Chúc- huyện Tri Tôn - Tỉnh An Giang 

Bản đồ quy hoạch

các tin khác