Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tỉnh An Giang

Ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tỉnh An Giang

21/04/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:

Kế hoạch số:231/KH-UBND ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tỉnh An Giang

Phụ lục 01 - Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2022

Phụ lục 02 - Dự toán kinh phí chi tiết giai đoạn 2021-2022

Mẫu Báo cáo Phòng chống Tác hại của thuốc lá

các tin khác