Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

Góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

19/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định Ban hành khung giá các loại rừng và giá cho thuê, thu hồi các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để Dự thảo được ban hành đúng trình tự theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đảm bảo tính thống nhất và khả thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia góp ý đối với hồ sơ Dự thảo Quyết định (gồm dự thảo Quyết định và Tờ trình) như sau:

Đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý đối với hồ sơ Dự thảo quyết định. Đề nghị Quý cơ quan, ban, ngành gửi văn bản góp ý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 30/5/2020 để tổng hợp, trình thẩm định.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Chi cục Kiểm lâm An Giang, số 10/1 Châu Văn Liêm, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại liên lạc: 0909.092.567

- Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: cckl@angiang.gov.vn;ptxuan@angiang.gov.vn.

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang (http://www.angiang.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://sonongnghiep.angiang.gov.vn).

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:975/SNNPTNT-CCKL lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

 

các tin khác