Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định số 1987/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 1987/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

09/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:

Quyết định số 1987/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang
các tin khác