Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang

Quyết định Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang

16/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Tải về: Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

các tin khác