Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

04/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Quyết định số:66/2021/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Phụ lục Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác