Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

06/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Quyết định số:01/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác