Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

29/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:

Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
 
các tin khác