Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN (17/05/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng AG (12/05/2021)

 

Ban hành quyết định thay thế Quyết định 1961/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (27/04/2021)

 

Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (26/04/2021)

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (23/04/2021)

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang (22/04/2021)

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang (22/04/2021)

 

Công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh An Giang (19/04/2021)

 

Quyết định về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang (16/04/2021)