Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC UBND TỈNH AN GIANG

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 03/10/2022 đến 09/10/2022 (29/09/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 26/9/2022 đến 02/10/2022 (23/09/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 19/9/2022 đến 25/9/2022 (19/09/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 12/9/2022 đến 18/9/2022 (09/09/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 05/9/2022 đến 11/9/2022 (31/08/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 29/8/2022 đến 04/9/2022 (15/08/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/8/2022 đến 28/8/2022 (15/08/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 15/8/2022 đến 21/8/2022 (15/08/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 05/9/2022 đến 11/9/2022 (15/08/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/8/2022 đến 14/8/2022 (08/08/2022)