Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC UBND TỈNH AN GIANG

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 27/6/2022 đến 03/7/2022 (24/06/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 20/6/2022 đến 26/6/2022 (20/06/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/6/2022 đến 19/6/2022 (13/06/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/6/2022 đến 12/6/2022 (06/06/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 30/5/2022 đến 05/6/2022 (31/05/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 23/5/2022 đến 29/5/2022 (20/05/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 16/5/2022 đến 22/5/2022 (13/05/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 09/5/2022 đến 15/5/2022 (09/05/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 02/5/2022 đến 08/5/2022 (29/04/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 25/4/2022 đến 01/5/2022 (22/04/2022)