Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC UBND TỈNH AN GIANG

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/12/2021 đến 19/12/2021 (15/12/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 (07/12/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 29/11/2021 đến 05/12/2021 (01/12/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021 (25/11/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 15/11/2021 đến 21/11/2021 (12/11/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/11/2021 đến 14/11/2021 (08/11/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021 (02/11/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 (26/10/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021 (19/10/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 11/10/2021 17/10/2021 (11/10/2021)