Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC UBND TỈNH AN GIANG

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 07/3/2022 đến 13/3/2022 (04/03/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 28/02/2022 đến 06/3/2022 (28/02/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 21/02/2022 đến 27/02//2022 (21/02/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 14/02/2022 đến 20/02//2022 (11/02/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 07/02/2022 đến 13/02/2022 (31/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 24/01/2022 (22âl) đến 06/02/2022 (27/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 24/01/2022 (22âl) đến 13/02//2022 (24/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 17/01/2022 đến 13/02/2022 (17/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 10/01/2022 đến 16/01/2022 (10/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 20/12/2021 đến 26/12/2021 (21/12/2021)