Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH CÚP ĐIỆN

Lịch cúp điện từ ngày 16/12 đến 22/12/2019 (15/12/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 10/12 đến 15/12/2019 (10/12/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 3/12 đến 8/12/2019 (02/12/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 12/11 đến 16/11/2019 (11/11/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 04/11 đến 10/11/2019 (04/11/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 8/10 đến 11-10-2019 (07/10/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 27-8 đến 31-8-2019 (26/08/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 20-8 đến 24-8-2019 (19/08/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 13-8 đến 16-8-2019 (12/08/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 6-8 đến 9-8-2019 (05/08/2019)