Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH CÚP ĐIỆN

Lịch cúp điện từ ngày 14 đến 19 tháng 6 năm 2022 (14/06/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 7 đến 11 tháng 6 năm 2022 (06/06/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 23 đến 29 tháng 5 năm 2022 (23/05/2022)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 19/4 đến ngày 24/4/2022 (18/04/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 29 tháng 3 đến tháng 4 năm 2022 (28/03/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 1 đến 6 tháng 3 năm 2022 (01/03/2022)

 

Lịch cúp điện từ ngày 15 đến 20 tháng 2 năm 2022 (16/02/2022)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 04/01 đến ngày 09/01/2022 (04/01/2022)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 27/12 đến ngày 30/12/2021 (27/12/2021)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 20/12 đến ngày 27/12/2021 (25/12/2021)